H. BaertVoorzitterDirector Academic Services bij Tilburg University
Voorzitter Raad van Toezicht Poppodium 013
Lid van de Raad van Toezicht van Heaviness (Tilburg)
W.M.E. Teune LidVice voorzitter HZ Univeristy of Applied Science
Vice voorzitter Kansfonds
Secretaris BGF fonds
Lid bestuur van de Stichting Steunfonds KBO
LID raad van Toezicht CSC
W.P. ElzingaLidAdvocaat Regulering & Toezicht Verheyden Advocatuur Woudenberg
S.A. BorovikovaLidCOO bij Intospace
J. JanssenLidKwartiermaker kennisstrategie bij Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
Nevenfuncties:
Voorzitter Kwaliteitsteam Spoorzone Tilburg
Voorzitter bestuur ErfgoedAcademie
Lid klankbordgroep Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Lid Algemene vergadering Architectuurcentrum Turnhout, AR-TUR
K. CorneliusLidDirecteur Beauty & Fashion College bij Zadkine
R. BastiaanseLidNederlands historicus
Auteur
Oud-directeur van het Brabants Historisch Informatie Centrum